-ङेमा थाङपाल गाेले तामाङ
ल्होलो दोङरी म्हेन्दो छर्साअी, लदा छबा फोले गेखेन् ।
ल्हाज्याङ् बिसै थाङपाल मुसै, दङ्बोरी गोले गेखेन् ।।

ह्रुअीरी बाब्पा ह्रुअीकी फोला, गुरू चान्चान तेन्बा,
स्यारलो न्हुपज्याङ् स्ह्युसै, दङ्बो सेह्रप कोले गेखेन् ।।

ल छाङ्बा ह्रिज्छेन् ल वाङ्बो ग्याब्से लनि ग्याअ‍े ग्याल्बो ,
ह्याङ्से तेन्बा ल,ल गेलोङ् कर्पो बेनासेन् स्होले गेखेन् ।।

थाङपाल ग्यम्से ठम्जी म्हेम्हे , जम्बुलिङ्ला कनाकुनी ,
ज्योज्यो आले नाना आङा , ह्रपह्रुप तासी तैले गेखेन् ।।

Comments

comments

SHARE