(ह्वाइखा)

– ईश्वर थोकर

१. नाना ज्योमो

जनयुद्धसे ङाला कोन बोर्मा ह्यान्दे
थामथोम्बान मुला

तिनि दोनान ।
००

२. नाना ज्योमो

एला दुङालदा
एला सुर्तादा
खाइ ?
खाल्से गो खाम्ला ?
००

३. नाना ज्योमो 

तिला ए कोनदा डान्सि क्रामुबा
सोङ खार्बा
कु तोसि तोसि क्रामुबा
डेङरि
ङ्हो ठोक्सि ठोक्सि क्रामुबा
तिनि नोन

क्राबाम क्रामुला, ह्राङदान स्योङ म्लेसि क्रामुला ।
००

Comments

comments

SHARE