■ ईश्वर थोकर

चाङछार बाला बिला जिन्जि आमादा
दिमनाम ताला बिला जिन्जि आमादा

थेबा चु एलान कोलादा सेम निबा
चाङ थेबा खाला बिला जिन्जि आमादा

आलेकादेला नाका डाङ चु ङालाचा
मुइलान चाला बिला जिन्जि आमादा

मुबा गेक्खे डम्फु ह्राप्सि चु ए ङाला
ब्रेल्बा छुना लाला बिला जिन्जि आमादा
■■

Comments

comments

SHARE