म्हेःला स्यतेन म्ल्हाला कन
खइमा तला ह्यङ्ला बिमा ह्राङ
बिसी गदे व्हाइ काेजी म्हेम्हेसे
खउले ह्राेजुगु थे म्हेःदरेम थाःताेःला
छ्याेनान क्राःजी ह्याझ्ला म्हेम्हे
ह्याङ् दरेम हःताेःला

सङाला जिर्मा छर्बारी ल्हासे छुःर बजी
बप थन्सी मकैला सेर साेम्ला अईरक तेःजी
थुङके खउ बेनान तङ्बा म्हेः स्या थाेङ्से लसी
मेबुबरारी बोडोक्सि ग्यागर पान्ता ङिल्सी
चच मर्चा मनमिनरी ङइमी म्हेःस्या माेल्जी
खह्राझ्बा ब्राेइ खग्याम् थाःसी चअपुङ्जी
म्हेःस्या चिमोरे लसि दरेम निङ्कु ​थुङ्के
ह्याङ्ला ग्यम् काके लसम स्वसाेम ताइना पुझ्के

-उषा माेक्तान

Comments

comments

SHARE