-उषा माेक्तान
ब्याङ्ना ब्याङ्नान् दुङालकते तिनिम ल्हामन ब्लब्जि अामा
छपना छपनान् ग्यलामकदे तिनिम प्लासि पब्जि अामा

ह्युल्सारी छार ठिम बाइबिसि दिनम्हुन गदे बोल्जि ङ
म्हि वाइरिला लुच्छा तामसे तिनिम् मर फब्जि आमा।

याङताम म्हइबा म्हाङ कते ​बेनान डेःसि फ्याङ्सि निजी
नेबा ताङ्बा रहरकते म्लाङ खसुसे गब्जि आमा ।

पुईना पुईनान् दुङालला दोई ढाक्ग्रे दोजि ह्याङ तामाङ
म्हइन म्हइनान् देवाल ह्यल दोसी दोइ कब्जि अामा ।

ताम्सलिङ बला बिसी ब्रबा चु कङ छेङसाइ
​ह्रिमठिम काइरन ह्यार थिःसी तिनि ङ रब्जि आमा ।।

Comments

comments

SHARE