-ङ्हेमा ताङपाल

ए ङसे कोबा जाछामा
म्हेनिङ् खजी च्युप्यङ्प्यङ्
च्योम्पान थोःसी डालाङ्लाङ्

दरेम खअी म्हाअी थम्लेको
म्हेनिङ् तिवार तामाङ्ला
चु ठिम ह्याङ्ला ङ्हाअुसेला

दाङ्बोरी चुःबा चु ह्रिमठिम
म्हेमे तोन्बा से¥हाब्से
ज्याकाअी ल्हेको बितासी
जम्बुलिङ्ला गाङ् स्योङ्री

राङ्गा थाङ्मा साङ्तोबा
म्हेनिङ् तिवार दाङ्तोबा
म्हेनिङ् खजी दिम च्युर्जी
तिवार खजी म्हेन्दाला
अ्हाबिअु ज्यो ज्यो आले नाना आङ
म्हेनिङ् तिवार स्हान्दोला

ह्याल ह्याल रेरीन दिनीरी
म्हुनाम् रेरीन् दाप तजी
दोप्बाला गुङ्री ह्याल तना
नाङ्साल म्हार मेसे ह्याल लजी

चु होअी नेपाल ह्युल सारी
दशैसे म्हेनिङ् क्लोक चजी
आङ्हिन् दशै बितासी
तामाङ स्याजी ल्होछाररी
ह्याङ्लान् ङ्हिन्ना चु म्हेनिङ्
ह्याङ्लान् ङ्हिन्ना चु तिवार
ह्याङ्लान् ङ्हिन्ना चु ल्होछार
तेन्के बेनान् ह्रिमठिम त
डान्के दङ्बोला म्हेमे त
अम्लेके ह्याङ्ला काअीरान् त
चु ताम तामाङ थेःमे द

तेमाल गाउँपालिका ५ गोर्पा

Comments

comments

SHARE