ङमरिन खजि न्हाम्ङ ञ्य
दोखजि तला नम्सासे म्हि
थाह्रेङ तजि तिनी ङ

दाेखला सक्नाेन चु ञ्यारि
सिङ्कुन खास्याेरला गाेन्बाेरि
अखे माम फेप्जिम देवाचेनरि
नङ्साल म्हरमे फुल्बारि

डोल्मो पाल्मो अाेई लमाे
ज्याेन्खाउ बोईमो अाे ज्याेमो
तेमाल जात्रा च्याबारि
म्हेम्हेसे ह्राङ व्हाई कोबारि

म्हेन्दाेम सम्पा र खले
छ्यामनो खला ज्याे ज्याे अले
कर्साङ पासाङ ङेमासाङ
फुर्साङ छ्युसाङ दावासाङ

म्हाई लजि ह्यङ्ला ङोसेबा
अखेसे चाेम्पा फापा व्हाई
मामसे चाेम्पा चाेम्लु व्हाई

तामाङ गोईलो ग्यन क्वङसि
ह्याङसे ल्हेना लतोला
चु खबा न्हाम्दुङ ञ्यारिमि
पासङ डोल्मो मुनाे मुला
पाल्मो ङेमासाङ तनाे तला ।

छ्युसाङ फुर्साङसे व्हाई काेसम्
ज्याेमाे लमाेसे फ्लिक दाेःला
ह्याङ तामाङला फापा व्हाई
तङसि तङसि कोतोला
सक्तना छुना लतोला ।।

-रञ्जना माेक्तान
केवा ग्ला : तेमाल ५ गाेर्पा
दत्ते : चाइना दालिङह

Comments

comments

SHARE