कम्प्युटरको बिर्सेको पासवर्ड कसरी री-सेट गर्ने ?
Password बिर्सेंर आफ्नो कम्प्युटर खोल्न समस्यामा पर्नु भएको छ भने तल उल्लेखित केही tips को प्रयोग गरेर Password लाई हटाउन सक्नु हुन्छ ।

 

जब तपाईं कम्प्युटर स्टार्ट गर्नु हुन्छ F8 कि press गर्नुहोस् ।
त्यती बेला तपाईंले boot menu option देख्न सक्नु हुनेछ र त्यहाँ  तपाईंले “Safe Mode” लाई छान्नुहोस् ।

 

जब “Safe Mode” मा जानु हुन्छ तपाईंलाई password सोधिने छैन र तपाईंको कम्प्युटर खुल्नेछ ।
कम्प्युटर खुलिसकेपछि run मा जानुहोस् र त्यहा nusrmgr.cpl टाईप गर्नुहोस् र Enter गर्नुहोस् ।

 

windows user account पेज खुल्नेछ । त्यहाँ  तपाईंले password protect गर्नु भएको account खोल्नुहोस् र password
लाई delete गरिदिनुहोस् । अब कम्प्युटरलाई restart गर्नुहोस् , तपाईंको password हटिसकेको हुनेछ ।

 

अब तपाईंले फेरी आफ्नो कम्प्युटरलाई नयाँ password ले protect गर्न सक्नु
हुनेछ :

Comments

comments

SHARE